1. Administratorem danych osobowych jest Sunny House Waldemar Kaiser, z którym kontaktować się można używając skrzynki e-mail: biuro@sunny-house.eu oraz listownie (Długa Goślina 36a, 62-095 Murowana Goślina).

Zobacz też: Dachy solarne w ofercie Sunny House

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane przez strony sunny-house.eu, mieszkania-poznan.eu, a także stron na portalu FACEBOOK (Fotowoltaika Wielkopolska, Mieszkania Poznań, Sunny House) na pytania, dotyczące oferowanych produktów i usług oraz w celach analitycznych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa w przypadku występowania:

  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • konieczności zawarcia i wykonania zawartej z Sunny House umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

4. Dostęp do danych osobowych ma właściciel firmy i jego współpracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sunny House Waldemar Kaiser (tj. serwis YouTube, Facebook, Bitrix24, usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.

5. Informacje przesłane za ich pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas, ale nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

6. Dane osobowe przechowywane są przez Sunny House Waldemar Kaiser przez czas niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego do czasu cofnięcia wspomnianej zgody , a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

7. Wszystkim, którzy powierzyli firmie swoje dane osobowe przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku podejrzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Zajrzyj na nasze konta na FB:

Nieruchomości Poznań

Fotowoltaika Wielkopolska